שירותי המשרד

חברות

 • ייעוץ מיסוי / תכנון מס
 • עריכת דוחות כספיים
 • סקירת דוחות כספיים
 • דוחות שנתיים/רבעוניים/תקופתיים
 • הנהלת חשבונות
 • אישורים מיוחדים
 • ליווי פתיחת עסק ופתיחת תיקים
 • חשבות שכר והפקת תלושים
 • ניהול תזרים מזומנים
 • ביקורת חשבונות וחוות דעת המבקר
 • ליווי קשרי בנקים, ניהול והשגת אשראי/אובליגו
 • ייצוג מול רשויות המס בדיונים/מחלוקות
 • חשבות ועריכת דוחות הנהלה/דירקטוריון
 • דוחות תקציב
 • דוחות בעלי שליטה

עצמאים / יחידים / שכירים / עוסקים פטורים ומורשים

 • פתיחת תיקי העסק וייעוץ כלכלי בהקמתו
 • ליווי ניהול ספרים
 • עריכה והכנת דוח שנתי
 • הנהלת חשבונות
 • הצהרות הון
 • תיאום מס/ החזרי מס
 • תכנון מס וייעוץ מיסוי
 • ניהול תשלומים למוסדות

רשימת שירותים

שירותים נוספים

צור קשר

טלפון: 03-6201546

רח' דרויאנוב 5,
בית כלל, קומה 7
תל אביב 6314305