ביקורת ועריכת דוחות כספיים

משרדנו מספק שרותי הכנת והגשת דוחות אישיים לעצמאים:

  • ביקורת והכנת דוחות כספיים
  • הכנת דוח התאמה לצרכי מס
  • הכנת דוחות רווח והפסד
  • הכנת דוח תזרים מזומנים
  • ייעוץ שוטף בנושאים חשבונאים ונושאי מס

רשימת שירותים

שירותים נוספים

צור קשר

טלפון: 03-6201546

רח' דרויאנוב 5,
בית כלל, קומה 7
תל אביב 6314305