דוחות שנתיים

הגשת דוחות לרשויות המס הינה חובה המוטלת על כלל העוסקים: עצמאים, עוסקים פטורים וחברות אחת לשנה.

בנוסף נדרש להגיש דוח שנתי בגין תשלומי המשכורות של העסק לעובדיו (טופס 126) ועסקים מסוימים נדרשים להגיש דוח שנתי בגין תשלומי העסק לספקים (טופס 856).

משרדנו עוסק שנים רבות בעריכה והגשת דוחות שנתיים אלו לרשויות המס.

רשימת שירותים

שירותים נוספים

צור קשר

טלפון: 03-6201546

רח' דרויאנוב 5,
בית כלל, קומה 7
תל אביב 6314305