אבי עבדי

משרד רואי חשבון

מאז שנת 2004

דוחות שנתיים

הגשת דוחות לרשויות המס הינה חובה המוטלת על כלל העוסקים: עצמאים, עוסקים פטורים וחברות אחת לשנה.

בנוסף נדרש להגיש דוח שנתי בגין תשלומי המשכורות של העסק לעובדיו (טופס 126) ועסקים מסוימים נדרשים להגיש דוח שנתי בגין תשלומי העסק לספקים (טופס 856).

משרדנו עוסק שנים רבות בעריכה והגשת דוחות שנתיים אלו לרשויות המס.