אבי עבדי

משרד רואי חשבון

מאז שנת 2004

דגשים מקצועיים - עורכי דין

להלן מספר דגשים מקצועיים הרלוונטים לעורכי דין:

נא לא לרשום בפירוט החשבוניות "שכר טירחה " אלא לציין בצורה מפורטת בגין מה ניתן השירות.

הפקת קבלה: קבלה חייבת לצאת מיידית לאחר קבלת תקבול (שיק/מזומן וכד'). דוגמאות:

  • נא להקפיד לקחת אתכם פנקס קבלות ובמידה ואתם מקבלים תקבול מחוץ למשרד - יש להוציא קבלה מיידית.
  • במידה ולקוח שילם במהלך פגישה: אין אפשרות להכין קבלה לאחר צאתו מהמשרד ולשלוח לו את הקבלה. יש להכין את הקבלה בנוכחותו של הלקוח ולהגיש לו את המקור.
  • כאשר מקבלים שיק דחוי - יש להוציא: קבלה מיידית, וחשבונית לאחר פירעון השיק הדחוי.

הנפקת חשבוניות ידניות: נא להקפיד לציין את הסכום לפני מע"מ, סכום המע"מ וסכום כולל מע"מ.

בדבר נושאים נוספים ניתן להתעדכן בהוראת ביצוע מקיפה של מס הכנסה משנת 1992 המתייחסת ספציפית למיסוי עורכי דין וניתן להשיגה במשרדנו.