אבי עבדי

משרד רואי חשבון

מאז שנת 2004

דגשים מקצועיים - רופאים

להלן מספר דגשים מקצועיים הרלוונטים לרופאים (לרבות פסיכולוג ופיסיותרפיסט):

מועד הפקת החשבונית: חשבונית יוצאת "על בסיס מזומן". כלומר: בזמן התשלום.

מועד הפקת קבלה: קבלה חייבת לצאת מיידית לאחר קבלת תקבול (שיק/מזומן וכד'). דגשים:
נא להקפיד לקחת אתכם פנקס קבלות ובמידה ואתם מקבלים תקבול מחוץ למשרד - יש להוציא קבלה מיידית.
במידה ולקוח שילם במהלך ביקור: אין אפשרות להכין קבלה לאחר צאתו מהמשרד ולשלוח לו את הקבלה. חובה להכין את הקבלה בנוכחותו של הלקוח ולהגיש לו את המקור.
כאשר מקבלים שיק דחוי - יש להוציא: קבלה מיידית, וחשבונית לאחר פירעון השיק הדחוי. ביתר המקרים ניתן להוציא מסמך משולב של חשבונית מס/קבלה ביחד.

יומן רופא: יש לנהל יומן רופא שאותו ניתן לקנות בחנויות מכשירי כתיבה (או לחילופין להשתמש בתוכנה) ובו תיעוד יומי של שם המתרפא, הסכום שנתקבל, מספר שובר הקבלה, פירוט התשלומים וכד'.

רישום מוקדם: יש לנהל רישום מוקדם של מתרפאים אשר לפיו נקבעים התאריך ושעת הביקור אצל הרופא. יש לשמור תיעוד זה כחלק בלתי נפרד מהנהלת החשבונות.

דגשים מיוחדים לרופאי שיניים: חובה לנהל כרטיס אישי (ידני או ממוחשב) של כל מתרפא שיכלול בין היתר את תאריך הטיפול, תיאור הטיפול, תאריך וסכום התקבול וכד'.
בנוסף: רופא שיניים צריך לערוך בסוף השנה רשימת מלאי (ולכלול בה את כל המכות העדינות שברשותו).

כמובן שמומלץ להתייעץ לפני עריכת שינויים – כל מקרה לגופו.