אבי עבדי

משרד רואי חשבון

מאז שנת 2004

החובה למסור לעובד חדש הודעה בדבר תנאי העסקתו

בעקבות תיקון לחוק הודעה לעובד שאושר בכנסת באוגוסט 2011, החלטנו להביא לתשומת לבכם מספר דגשים רלוונטיים:

  • מעביד חייב למסור לעובד חדש הודעה כתובה - המפרטת את תנאי העסקתו.
  • ההודעה תימסר תוך 30 יום מהיום שהעובד התחיל לעבוד, ואם העובד הוא נער – תוך 7 ימים.
  • פרטים מהותיים שחובה לכלול בהודעה:  השכר שסוכם, תיאור התפקיד, היקף המשרה וכד'.
  • חובה להחתים את העובד: שיאשר את קבלת ההודעה לעובד, ולשמור את האישור.
  • למעסיק חשוב לדעת – שאי קיום ההודעה עלול לגרום לקנס ובנוסף העובד רשאי לתבוע את המעביד בדבר אי מסירת הודעה (גובה הפיצוי שאותו צריך המעביד לשלם לעובד בגין אי מסירת הודעה לעובד הינו עד 15,000 ₪ וחובת ההוכחה היא על המעביד).
  • ניתן לקבל טופס הודעה לעובד במשרדנו.