אבי עבדי

משרד רואי חשבון

מאז שנת 2004

הנחיות ודגשים בנוגע לספירת המלאי

החובה לערוך ספירה: ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר אינה בחירה אלא חובה.

  • מועד הספירה: ספירת המלאי יכולה להתבצע עד 10 ימים לפני או אחרי תום שנת המס, אולם: במקרה שספירת המלאי אינה ביום 31 בדצמבר - יש לציין התאמות בנוגע למלאי שיצא/נכנס בין יום הספירה לבין 31 בדצמבר.
  • גליונות הספירה: יהיו ממוספרים מראש במספר עוקב, עורכי הספירה יחתמו בתחתית כל דף ויציינו את שמם המלא. הרשימות יערכו בדיו ולא בעיפרון.
  • מלאי בקונסיגנציה: אם קיים מלאי השייך לעסק ונמצא אצל אחרים - נא לבקש אישור ממחזיק המלאי, או לחילופין לבצע ספירה אצלו.
  • שווי המלאי: באופן עקרוני שווי המלאי צריך להיות מחיר הרכישה (לפני מע"מ), אולם: אם מחיר המכירה המשוער של הפריט נמוך מעלותו (כגון מוצרים לא תקינים וכד'), אז השווי יהיה מחיר המכירה.
  • ספירת קופה: עסקים המנהלים קופה רושמת נדרשים לבצע ספירה של הכספים הנמצאים בקופה נכון לסוף היום של 31 בדצמבר.
  • רישום קילומטראז': נא לרשום את קילומטראז' הרכבים נכון ליום 31 בדצמבר.