אבי עבדי

משרד רואי חשבון

מאז שנת 2004

מעבר להוצאת חשבונית במועד קבלת התשלום לעסקים הנותנים שירותים

הנחייה זאת מתייחסת לתיקונים לחוק מע"מ (תיקון 41 ותיקון 42) בנוגע למועד הוצאת חשבוניות מס.

התיקון נועד למנוע מצב אבסורדי שהיה קיים עד כה, בו עסקים שעבדו מול לקוחות בשיטת תשלום שוטף +, היו מוציאים חשבונית ומשלמים את המע"מ בגינה לפני קבלת התשלום מהלקוח.
 

להלן הנקודות העיקריות:

מועד הוצאת החשבונית הופך להיות על בסיס מזומן (כלומר: במועד פירעון השיק) ולא בזמן ביצוע העבודה. למשל: אם התקבל שיק דחוי אז מוציאים מיידית קבלה ורק כאשר השיק נפרע – מוציאים חשבונית.

מול לקוחות העובדים בשיטת תשלום של שוטף +:  יש להוציא בזמן ביצוע העבודה חשבונית עסקה או דרישת תשלום ורק לאחר שהתשלום נפרע בבנק – יש להוציא חשבונית מס.
בנוסף נקבע כי "קונה לא ידרוש חשבונית מס קודם לתשלום התמורה", כלומר: ללקוח אסור לדרוש חשבונית מס לפני מועד התשלום בפועל.

השינויים רלוונטים רק לעסקים מסוימים העוסקים במתן שירותים (למשל: לא רלוונטי לעסקים המוכרים מלאי) ומחזור המכירות השנתי שלהם הוא עד 15 מיליון ₪.
כמובן שמומלץ להתייעץ לפני עריכת שינויים – כל מקרה לגופו.