אבי עבדי

משרד רואי חשבון

מאז שנת 2004

טפסים

טפסי המשרד


מע"מ


ביטוח לאומי


מס הכנסה


מעסיקים (יחסי עובד מעביד)