אבי עבדי

משרד רואי חשבון

מאז שנת 2004

עריכת דוחות כספיים

משרדנו מספק שרותי הכנת והגשת דוחות אישיים לעצמאים:

  • ביקורת והכנת דוחות כספיים
  • הכנת דוח התאמה לצרכי מס
  • הכנת דוחות רווח והפסד
  • הכנת דוח תזרים מזומנים
  • ייעוץ שוטף בנושאים חשבונאים ונושאי מס